ZAKRES USŁUG

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencja przychodów
 • rejestry VAT;
 • obsługa w zakresie kadr i płac;
 • dokumentacja związana z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja dowodów źródłowych;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa w zakresie kadr i płac;
 • dokumentacja związana z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, rejestry VAT);
 • sporządzenie sprawozdań GUS;
 • obsługa w zakresie kadr i płac;
 • dokumentacja związana z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

Sporządzanie:

 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4R);
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki kapitałowe.

Współpraca z instytucjami bankowymi, w zakresie finansowania działalności gospodarczej

 • pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów dla instytucji bankowych.

Rozliczenia VZM-1

 • Sporządzanie wniosków VZM-1 wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia w urzędzie skarbowym
Biuro Rachunkowe
Krzysztof Żukowski Urszula Pundyk S.C.
ul. Pierwszej Brygady 35/510 (biurowiec ZNTK 5 piętro)
73-110 Stargard
Tel. +91 834 13 88
Fax +91 834 13 99
Tel. kom. 600 30 96 30
Email: biuro@biuroksiegowe.info